Podpis elektroniczny PDF Drukuj Email

Loga Unizeto i CertumPodpis elektroniczny jest odpowiednikiem tradycyjnego, własnoręcznego podpisu służącym do podpisywania dokumentów tworzonych i przechowywanych w formie elektronicznej.

Do korzystania z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego niezbędna jest karta kryptograficzna, czytnik kart kryptograficznych, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego.

Wcześniej należy dokonać weryfikacji tożsamości osoby będącej posługiwać się kwalifikowanym podpisem, na przykład w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości, Łódź, ul. Nastrojowa 12 m. 23 (można zamówić wizytę do siedziby firmy lub inny wskazany adres). W przypadku udzielania pełnomocnictwa dla reprezentanta podmiotu należy także potwierdzić oryginalność potrzebnych dokumentów.

18 września 2001 jego zastosowanie określiła stosowna ustawa sejmowa ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2001 roku.

Od 21 lipca 2008 roku stosowanie podpisu elektronicznego w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów zatrudniających więcej niż pięć osób. Również mniejsi płatnicy, korzystający z teletransmisji danych, będą musieli zastosować się do nowych przepisów.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zmienia artykuł 60, przedłużając możliwość korzystania z podpisu elektronicznego niekwalifikowanego, wydawanego przez ZUS do 20-07-2008 roku, wyłącznie do rozliczeń z ZUS, do końca trwania jego ważności (maksymalnie 12 miesięcy). W tym okresie można korzystać z obu podpisów zamiennie. ZUS nie może wydawać nowych certyfikatów ani przedłużać aktualnych. Nie będą również wydawane nowe w przypadku straty certyfikatu.

 
Zastosowanie podpisu PDF Drukuj Email

 

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym można wykorzystywać, między innymi, do:

 • kontaktów drogą elektroniczną z ZUS, np. podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,

 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),

 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),

 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

Więcej…
 
Procedura uzyskania podpisu PDF Drukuj Email

Kompletna obsługa procedury uzyskania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości. Także z dojazdem do Państwa firmy, miejsca zamieszkania. Punkt Potwierdzania Tożsamości (PPT) zapewnia poprawne wykonanie wszystkich niezbędnych czynności:

 • Dostarczenie zestawów - czytniki, karty kryptograficzne, oprogramowanie.

 • Potwierdzenie Państwa tożsamości.
 • Weryfikacja i potwierdzenie dokumentów.

 • Przesłanie dokumentów do Urzędu Certyfikacji.
 • Instalacja sprzętu i oprogramowania.

 • Aktywacja karty kryptograficznej.

 • Aktywacja certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 • Instalacja certyfikatu w Płatniku ZUS.

 • Szkolenie przystanowiskowe.

Więcej…
 
BADE - Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych PDF Drukuj Email

Coraz powszechniej stosowane dokumenty elektroniczne wymagają właściwego, najczęściej zgodnego z zapisami prawnymi, przechowywania i archiwizowania. Rozwiązaniem jest system informatyczny - oprogramowanie obsługujące w sposób łatwy i przyjemny, to w sumie złożone, zadanie.


Jest nim BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych. System archiwizujący pliki komputerowe podpisane cyfrowo. Takie pliki, ze względu na swą wartość dowodową, podlegają procesom zapewniającym dokumentowi ważność nawet po upływie ważności certyfikatów.

 
Certyfikat kwalifikowany PDF Drukuj Email

Certyfikaty (identyfikatory cyfrowe ) są to dokumenty elektroniczne w postaci pliku, które z jednej strony zawierają informacje na temat właściciela, czyli dane osobowe i adres e-mail, a z drugiej strony dwa rodzaje cyfrowych kluczy - jeden umożliwiający podpisanie wiadomości - jest to klucz prywatny i drugi umożliwiający nam potwierdzenie autora wiadomości - czyli tzw. klucz publiczny.

Specjalną odmianą certyfikatu - jest certyfikat kwalifikowany. Aby go otrzymać należy zgłosić się do Centrum Certyfikacji a następnie przejść odpowiednią ścieżkę weryfikacyjną - w trakcie której dokładnie sprawdzane są dane osobowe i potwierdzana jest tożsamość osoby starającej się o certyfikat. Certyfikat kwalifikowany służy jedynie do podpisywania dokumentów i w świetle prawa polskiego, jest równoznaczny z podpisem odręcznym. Oznacza to że może służyć do podpisywania umów, podań, dokumentów oraz faktur.

 

 

© 2008 Podpis elektroniczny kwalifikowany
Wszelkie prawa zastrzeżone
Łódź, ul. Nastrojowa 12 lok. 23