BADE - Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych Drukuj

Coraz powszechniej stosowane dokumenty elektroniczne wymagają właściwego, najczęściej zgodnego z zapisami prawnymi, przechowywania i archiwizowania. Rozwiązaniem jest system informatyczny - oprogramowanie obsługujące w sposób łatwy i przyjemny, to w sumie złożone, zadanie.


Jest nim BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych. System archiwizujący pliki komputerowe podpisane cyfrowo. Takie pliki, ze względu na swą wartość dowodową, podlegają procesom zapewniającym dokumentowi ważność nawet po upływie ważności certyfikatów.